Varastonvalvonnan toiminnot

Smartmes Varasto -moduuli

Smartmes Varasto -moduuli koostuu kahdeksasta erillisestä moduulista, jotka on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Moduuleilla on neljä liitäntää ulkoisiin tietojärjestelmiin. Ne on useimmiten hoidettu yrityksen ERP-järjestelmässä, mutta ne voivat olla myös muita ulkoisia järjestelmiä. Lisäksi moduuli voi hakea tietoja tuotantolinjasta tai varaston ohjauksesta joko automaattisesti tai työntekijän syöttämänä.

 

Smartmes tuotanto -moduulin tehtävät
Kuvassa on kaavio kaikista Smartmes Varasto -moduuliin sisältyvistä toiminnoista

Ulkoiset liitännät

Täydellisessä varastonvalvontajärjestelmässä on neljä liitäntää ulkoisiin tietojärjestelmiin. Etenkään pienimuotoisemmassa toiminnassa ei välttämättä tarvita näitä kaikkia. Jos tarvittavaa järjestelmää ei ole käytettävissä, samat toiminnot  voidaan toteuttaa myös Smartmes-ohjelmiston puolella.

Lisäksi varastonvalvontajärjestelmä kerää tietoa varastosta, joko automaattisesti tai työntekijän syöttämänä.

Liitännät on kuvattu tarkemmin alla.

 

Toimintojen määritelmät

Tänne kootaan varastonvalvonnan tarvitsemat tiedot tuotteista, niiden sijainnista varastossa, tilausrajoista, yms. Tiedot viedään oikeaan aikaan sinne, missä niitä tarvitaan, joko työntekijälle tai varastonohjausjärjestelmälle.

 

Toimintojen kapasiteetti

Tämän liitännän kautta annetaan ulkoiselle järjestelmälle reaaliaikainen tieto varaston ja sen ohjausjärjestelmän kapasiteetista.

 

Toimintopyynnöt

Tätä kautta tuodaan varastonvalvontaan tieto siitä, mitä pitäisi tehdä.

 

Toimintovaste

Tätä kautta viedään tiedot tapahtumista ERPille tai muulle ulkoiselle tietojärjestelmälle.

 

Liitäntä varastoon

Tätä kautta haetaan varastonvalvontajärjestelmän tarvitsemat tiedot tuotteista, niiden sijainnista varastossa, tilausrajoista, yms.

 

Ohjelman moduulit

Kaavionmukainen ohjelmisto koostuu kahdeksasta moduulista, jotka kattavat kaiken, mitä varastonvalvontajärjestelmässä tarvitaan. Käytännössä ei useinkaan tarvita ihan kaikkia näitä toimintoja, vaan niistä valitaan vain se mitä tarvitaan.

 

Määritelmien hallinta

Tämä moduuli käsittelee tiedon valmistettavista tuotteista ja niiden rakenteista, varastopaikoista, ostorajoista, yms. Moduulin käytännön toiminta vaihtelee hyvinkin paljon käytössä olevan järjestelmän mukaan. Tieto viedään oikeaan aikaan sinne, missä sitä tarvitaan.

 

Resurssien hallinta

Tämän moduulin avulla hallitaan varastojärjestelmän resursseja. Moduuli on yhteydessä hienokuormituksen ja toimintojen suorituksen kanssa ja sen kautta voidaan myös viedä myynnin tai johdon järjestelmiin tieto kapasiteetista.

 

Hienokuormitus

Varastojärjestelmään tuodaan ulkoisista järjestelmistä kahdenlaisia tehtäviä, joko keräilylistoja, joiden mukaan varastosta haetaan tavaraa tai ostojen yhteydessä lista siitä, mitä on ostettu.

Tämän moduulin avulla määritellään missä järjestyksessä nämä toiminnot suoritetaan.

 

Käskytys

Tämän moduulin avulla käsitellään keräilylista ja luodaan sen perusteella tarvittavat tehtävät listan toteuttamiseksi.

Tiedot moduuli noutaa hienokuormituksesta , määritelmän hallinnasta ja resurssien hallinnasta. Tieto työn aloituksesta viedään myös seurantamoduulille.

 

Suorituksen hallinta

Tämä moduuli hallitsee työn suoritusta kussakin tehtaan työpisteessä. Jos työpiste on toteutettu automaattisella ohjauksella, tieto tehtävästä toiminnosta viedään suoraan sille ja samoin tieto toiminnon valmistumisesta luetaan sieltä.

Jos taas kyseessä on manuaalinen toiminto,  tiedot viedään käyttöliittymän avulla työntekijälle. Saman käyttöliittymän kautta luetaan myös kuittaukset tehdyistä toiminnoista.

 

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu-moduulin yleisin tehtävä on kerätä tieto halutun toiminnon valmistumisesta ja viedä se tieto käskytys-moduulille, jotta se osaa viedä antaa tiedon siitä, mitä sen pitää tehdä seuraavaksi. Nämä tiedot voidaan hakea joko automaattisesti työpisteen koneelta tai käyttöliittymän kautta käyttäjältä.

Tämän moduulin avulla voidaan tehdä myös monenlaista muutakin tiedonkeruuta.

 

Seuranta

Tämän moduulin tehtävä on seurata toimintojen etenemistä tuotannossa ja raportoida se toiminnanohjausjärjestelmälle.

 

Analyysi

Tämä moduuli ei ehkä ole ihan ensimmäinen hankinta, mutta usein se on hyvin käyttökelpoinen. Sen avulla analysoidaan tuotannon toimintaa ja voidaan esimerkiksi tutkia sitä, miten järjestelmän muutokset vaikuttavat läpimenoaikoihin tai kapasiteettiin.