KYSY, MITÄ SMARTMES TARJOAA SINUN YRITYKSELLESI. SAATAT YLLÄTTYÄ.

SMARTMES® OHJELMISTOPERHE

SMARTMES on Production softwaren kehittämä kotimainen ohjelmistoperhe, joka tarjoaa täsmäratkaisuja teollisuusyritysten valmistuksenohjauksen tehtäviin. SMARTMES sisältää useita erilaisia, tiettyyn tehtävään suunniteltuja ohjelmistomoduuleja. Moduuleja voidaan käyttää sekä erillisinä ohjelmina että yhdessä, jolloin ne muodostavat täydellisen kansainvälisten standardien mukaisen valmistuksenohjausjärjestelmän. SMARTMES-ohjelmien käyttöliittymät on suunniteltu sillä periaatteella, että tärkeimmät ja eniten käytetyt toiminnot on helpoimmin löydettävissä. SMARTMES-ohjelmat eroavat useimmista kilpailevista ohjelmistoista myös siinä suhteessa, että näyttöjä voi käyttää rukkaset kädessä. SMARTMES-ohjelmiston moduulit ovat vakio-ohjelmia, mikä mahdollistaa niiden toimittamisen niin kustannustehokkaasti, että niiden avulla älykkäät valmistuksenohjausjärjestelmät ovat myös pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten ulottuvilla.

TUOTANTO

TUOTANTOMODUULIT

SMARTMES Aikataulu
SMARTMES Nopeusmittari
SMARTMES Seuranta
SMARTMES Tehtaanohjaus
SMARTMES Optimoija
SMARTMES Valvomo
SMARTMES Kommunikaattori

HUOLTO

HUOLTOMODUULIT

SMARTMES Nopeusmittari
SMARTMES Huoltoautomaatti
SMARTMES Asetustenhallintajärjestelmä
SMARTMES Valvomo
SMARTMES Kommunikaattori

LAATU

LAATUMODUULIT

SMARTMES Seuranta
SMARTMES Tiedonkeruu
SMARTMES Laatuautomaatti
SMARTMES Laatuavustin
SMARTMES Valvomo
SMARTMES Kommunikaattori

VARASTO

VARASTOMODUULIT

SMARTMES Seuranta
SMARTMES Valvomo
SMARTMES Kommunikaattori

Design

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN OHJELMISTO

Design

KILPAILUKYKYINEN HINTA

Design

VALMIIT PAKETIT + PAKETTIIN RÄÄTÄLÖINTI ASIAKKAAN TARPEIDEN MUKAAN

TOIMINNOT OVAT HELPOSTI LÖYDETTÄVISSÄ

NÄYTTÖJÄ VOI KÄYTTÄÄ RUKKASET KÄDESSÄ

MYÖS PIENILLE JA KESKISUURILLE
TEOLLISUUSYRITYKSILLE

hyödyt

Ohjelman avulla voidaan saavuttaa seuraavanlaisia hyötyjä:
  • Laadun paraneminen puoli- tai täysautomaattisen laadunvalvonnan avulla
  • Raaka-aineiden ja energian käytön tehostuminen
  • Tuotannon henkilökunnan työn tehostuminen
  • Laatujärjestelmän ja viranomaismääräysten noudattaminen seurantajärjestelmän avulla

0

TYYTYVÄISTÄ ASIAKASTA

0

MAAT, JONNE MYYTY OHJELMISTOJA

0

TOIMINTAVUOTTA

MEISTÄ SANOTTUA