Laadunvalvonta

Laadunvalvonta on teollisuusyritykselle tärkeä toiminto ennen kaikkea kahdesta syystä. Se vähentää hylkyyn menevien lopputuotteiden määrää ja alentaa siten kustannuksia. Toinen hyöty syntyy siitä, että parempi laatu tuottaa yritykselle hyvää mainetta ja helpottaa siten myyntiä.

Laadunvalvontaa voidaan hoitaa kynällä ja paperilomakkeilla, kuten valtaosassa suomalaisyrityksistä edelleen tehdäänkin. Hyvän ja tarkoitukseen suunnitellun tietokoneohjelman avulla on kuitenkin mahdollista tehostaa toimintaa monin tavoin. Kun laadunvalvontaohjelma seuraa jatkuvasti tilanteen kehitystä ja raportoi niistä oikeille tahoille, viat saadaan kiinni ja tilanteet usein korjattua jo ennen kuin lopputuotteet joutuvat hylkyyn. Toinen merkittävä etu on se, että laatujärjestelmien ja viranomaismääräysten mukaiset raportit saadaan luotua automaattisesti aiheuttamatta ylimääräistä työtä yrityksen henkilökunnalle.

Smartmes laadunvalvontajärjestelmän päätoiminnot on esitetty alla olevassa kuvassa, ja ohjelman moduulit on kuvattu yksityiskohtaisemmin sivulla Laadunvalvonnan toiminnot.

Smartmes tuotanto -moduulin tehtävät

HYÖDYT

SMARTMES Laatu -ohjelman avulla on mahdollista saavuttaa mm. seuraavanlaisia hyötyjä:

  • Laatu paranee
  • Ongelmat saadaan kiinni nopeammin
  • Tuotannosta saadaan kerättyä historiatietoa, jonka avulla on mahdollista selvittää ongelmien syyt myös jälkikäteen
  • Viranomaismääräysten ja laatujärjestelmien noudattaminen helpottuu

ERIKOISMODUULIT

Erikoismoduulit ovat Smartmes laadunvalvontaohjelmiston moduuleja, joita voidaan käyttää myös itsenäisinä ohjelmina. Näiden avulla saadaan toteutettua tehtaan toiminnan kannalta arvokkaita toimintoja erittäin kustannustehokkaasti.

Laadunvalvontaan voidaan käyttää mm. seuraavia erikoismoduuleita:

  • SMARTMES Seuranta
  • SMARTMES Tiedonkeruu
  • SMARTMES Laatuautomaatti
  • SMARTMES Laatuavustin
  • SMARTMES Valvomo
  • SMARTMES Kommunikaattori

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ?

Ota yhteyttä – me palvelemme mielellämme!