Varasto

Varastonvalvonta voi tarkoittaa teollisuusyrityksessä monia eri asioita. Lisäksi valmistuksenohjausjärjestelmä eli MES toimii lähes aina yhdessä yrityksen muiden tietokonejärjestelmien kanssa ja keskustelee niiden kanssa erilaisten rajapintojen kautta. Siksi on aina tehtävä päätöksiä siitä, mitkä toiminnot on järkevintä hoitaa MESissä ja mitkä jossakin muussa tietojärjestelmässä. Näitä ovat mm. ERP-järjestelmät ja erilaiset ulkoiset varastonhallintaohjelmistot. Myös tuotantolinjan koneiden ohjausjärjestelmien ja valvomoiden sisällä voidaan suorittaa varastojen valvontaa. Päällekkäisiä toimintoja ei koskaan kannata luoda.

Tuotannon sisäisten välivarastojen valvonta on käytännössä aina järkevintä suorittaa MESin puolella. Sen sijaan esimerkiksi raaka-aine-, komponentti- ja valmistavaravarastot on usein parempi hoitaa ERPin tai muun ulkoisen varastonhallintajärjestelmän puolella.

Nykyaikainen MES-ohjelmisto, kuten Smartmes, soveltuu kyllä mainiosti näidenkin hoitamiseen, jos muuta järjestelmää ei ole tarjolla. Alla olevassa kuvassa on esitetty Smartmes varastonvalvontajärjestelmän päätoiminnot. Ohjelman moduulit on kuvattu yksityiskohtaisemmin sivulla Varastonvalvonnan toiminnot.

Smartmes tuotanto -moduulin tehtävät

HYÖDYT

SMARTMES Varasto -ohjelman avulla on mahdollista saavuttaa mm. seuraavanlaisia hyötyjä:

  • Reaaliaikainen tieto välivarastojen arvosta
  • Täsmällinen tieto hyödykkeiden kiertoajoista ja kulutuksesta
  • Ostojen optimointi todellisen kulutuksen perusteella
  • Mahdollisuus siirtää päätöksentekoa käyttäjätasolle

ERIKOISMODUULIT

Erikoismoduulit ovat Smartmes varastonhallintaohjelmiston moduuleja, joita voidaan käyttää myös itsenäisinä ohjelmina. Näiden avulla saadaan toteutettua tehtaan toiminnan kannalta arvokkaita toimintoja erittäin kustannustehokkaasti.

Varastonvalvontaan voidaan käyttää mm. seuraavia erikoismoduuleita:

  • SMARTMES Varastonseuranta
  • SMARTMES Varastonseuranta Lite
  • SMARTMES Valvomo
  • SMARTMES Kommunikaattori

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ?

Ota yhteyttä – Me palvelemme mielellämme!