Tuotannonohjaus

Joskus aikoinaan teollisuustuotannossa pääasioita olivat ammattitaito ja oman alan osaaminen. Kun teki työnsä hyvin ja tuotteet olivat laadukkaita, yritys menestyi ja kaikki saivat työstään mukavan korvauksen. Tilinpäätöksestä katsottiin, kuinka vuosi oli mennyt taloudellisesti.

Nämä asiat ovat edelleen tärkeitä, mutta ne eivät enää riitä yksin. Jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa tulee koko ajan vaikeammaksi tehdä tuotantoa kannattavasti. Tuottavuutta on saatava kasvatettua jatkuvasti. Ammattitaidon ja osaamisen lisäksi tuotannon suunnittelu ja seuranta ovat nousseet tärkeään asemaan. On tiedettävä täsmälleen mitkä tuotteet tai tilaukset ovat kannattavia ja mitkä eivät.

Kaikenlainen turha työ on saatava karsittua pois. Samalla on optimoitava raaka-aineiden ja koneiden käyttö mahdollisimman tehokkaaksi, ja työntekijöiden pitää päästä keskittymään kaikkein oleellisimpiin työtehtäviin.

Tässä nykyaikainen tuotannonohjausjärjestelmä voi auttaa erittäin merkittävästi. Alla olevassa kuvassa on esitetty Smartmes tuotannonohjausjärjestelmän päätoiminnot. Ohjelman moduulit on kuvattu yksityiskohtaisemmin sivulla Tuotannonohjauksen toiminnot, johon pääset myös klikkaamalla kuvaa.

Smartmes tuotanto -moduulin tehtävät
Kuvassa on kaavio kaikista Smartmes Tuotanto -moduuliin sisältyvistä toiminnoista

SMARTMES-ohjelmisto tarjoaa erilaisia ohjelmistokomponentteja, joiden avulla voidaan automatisoida teollisuusyritysten tuotantoa tehdastasolla. SMARTMES-ohjelmistojen avulla voidaan toteuttaa täydellinen, kansainvälisiä standardeja noudattava valmistuksenohjausjärjestelmä.

Niiden lisäksi ohjelmistoon kuuluu erilaisia erikoismoduuleja, joita voidaan käyttää itsenäisinä tiettyjen tehtävien hoitamiseen.

HYÖDYT

SMARTMES Tuotanto – ohjelman avulla on mahdollista saavuttaa mm. seuraavanlaisia hyötyjä:

 • Tuotannon henkilökunnan työ tehostuu
 • Toimintaa voidaan optimoida todellisen tiedon perusteella
 • Raaka-aineiden ja energian käyttö tehostuu
 • Ennustettavuus paranee
 • Toimitusaikojen pitäminen helpottuu
 • Jäljitettävyys paranee

ERIKOISMODUULIT

Erikoismoduulit ovat Smartmes tuotannonohjausohjelmiston moduuleja, joita voidaan käyttää myös itsenäisinä ohjelmina. Näiden avulla saadaan toteutettua tehtaan toiminnan kannalta arvokkaita toimintoja erittäin kustannustehokkaasti.

Tuotannonohjaukseen voidaan käyttää mm. seuraavia erikoismoduuleita:

 • SMARTMES Aikataulutus
 • SMARTMES Seuranta
 • SMARTMES Optimointi
 • SMARTMES Valvomo
 • SMARTMES Kommunikaattori

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ?

Ota yhteyttä – Me palvelemme mielellämme!

SMARTMES Tuotanto