Arto Ronkainen ja Jari Kukkonen katkaisusahalla

Näin Smartmes toimii Tulikiven tehtaalla

Smartmes-ohjelmiston kehittäjä Jari Kukkonen vieraili tammikuussa 2022 Tulikiven tehtaalla Juuan Nunnanlahdessa. Smartmes on ollut tehtaalla käytössä jo vuodesta 2006. Uuden ohjelmaversion käyttöönotto tehtiin vuodenvaihteen seisokin aikana, joten se ei haitannut tuotantoa.

Smartmesin toiminnot muokattiin vastaamaan uusia takkamalleja, ja käyttöliittymään lisättiin toimintoja, jotka nopeuttavat ohjelmiston toimintaa sekä helpottavat sen käyttöä entisestään. Tammikuussa henkilökuntaa koulutettiin uusien ominaisuuksien käyttöön.

Tervetuloa tehdaskierrokselle Production Softwaren matkassa!

Kivikylän tehdasmiljöö

Kivikylä on kesällä kaunis paikka, mutta harmaana tammikuun päivänä se ei näytä vierailijalle parhaita puoliaan. Kuvassa oikealla näkyy vanha tehdas ja sen takana jätepaloista syntynyt mäki, jonka korkeus kasvaa nykyään huomattavasti hitaammin. Kiitos Smartmesin fiksun optimoinnin!

Kuvassa keskellä tehtaanmyymälä ja ravintolatilat, joiden takana keltainen laboratorio- ja toimistorakennus. Vasemmalla on kivikeskus, jossa on näyttelyitä ja myymälöitä.

Kuvassa keskellä tehtaanmyymälä ja ravintolatilat, joiden takana keltainen laboratorio- ja toimistorakennus. Vasemmalla on kivikeskus, jossa on näyttelyitä ja myymälöitä.

Louhokselta uudelle tehtaalle

Kotimaisen laatutakan elämä alkaa uudella tehtaalla, kun 2–15 tonnia painava lohkare nostetaan sisään tehtaaseen. Järkälemäiset lohkareet on louhittu läheiseltä louhokselta. Lohkareet sahataan ensin BlockCutter-sahalla ja materiaali varastoidaan lankkuvarastoon odottamaan sahalle noutamista.

Lankut sahataan katkaisusahoilla oikeanmittaisiksi aihioiksi. Loppupään koneilla niihin tehdään tarvittavat työstöt. Lopputuloksena saadaan valmiita takkapaketteja tilausten mukaan.  

Smartmes apuna tehtaalla

Vuoropäällikkö Tero Hiltunen valvoo ja ohjaa tehtaan toimintaa valvomonäytöiltä sekä tarvittaessa testaa itse lankun laadutusta. Yhdessä muun johdon kanssa Tero Hiltunen kehittää jatkuvasti tuotannon ja sen koneiden toimintaa. Tällä kertaa hän ideoi huoltomies Markku Pennasen kanssa parannuksia katkaisusahasoluun.

Sahurin työpisteellä

Katkaisusahalla sahuri valitsee seuraavaksi tehtävän uunin ja suorittaa lankulle laaduntarkastuksen, jonka perusteella määritetään, mihin uuninosiin sitä voi käyttää. Tämän jälkeen sahuri käynnistää sahauksen. Valmistuksenohjausjärjestelmä auttaa sahuria monessa vaiheessa:

  • Smartmes näyttää listan seuraavan viikon aikana toimitettavista uuneista.
  • Smartmes hakee listan uuniin tehtävistä kivistä.
  • Smartmes optimoi lankun ja vie katkaisusahalle tiedon siitä sahattavista aihioista.

Arto Ronkainen mitoittaa lankkua ja käynnistää sahauksen. Jari Kukkonen Production Softwarelta kouluttaa tehtaanväkeä ohjelman uusiin ominaisuuksiin.

Loppusuoralla ollaan

Linjan loppupäähän saapuu toimitusvalmiita kiviä kymmeneltä eri koneelta. Jokaisessa näistä pisteistä on oma Smartmes-näyttönsä, jossa on luettelo saapuvista kivistä sekä kivien piirustukset ja mittatiedot.

Työntekijä tarkistaa silmämääräisesti kiven ulkonäön ja kunnon. Kiven on oltava oikeaa mallia ja siinä tulee olla tehtynä kaikki tarvittavat työstöt. Tarkistuksen jälkeen työntekijä hyväksyy tai hylkää kiven näytöltä. Jos kivi on viallinen, ohjelma tilaa uuden aihion katkaisusahalta ja kuljettaa sen työstökoneiden läpi nopeutetulla menettelyllä.

Petja Ronkainen tarkastelee kiven tietoja ja nostaa hyväksi havaitun kiven linjalta. Kivi päätyy uunin lavalle. Smartmes ennustaa Ronkaiselle mitä kiviä linjalta on tulossa seuraavaksi.