TEOLLISUUDEN HALLINTATYÖKALU

TÄYDELLINEN, KANSAINVÄLISIÄ STANDARDEJA NOUDATTAVA VALMISTUKSENOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Smartmes Valmistuksenohjausjärjestelmä

TEOLLISUUDEN OMA OHJELMISTOTALO

Tervetuloa Production Softwarelle. Olemme teollisuuden oma ohjelmistotalo, ja meidän päämääränämme on tarjota teollisuusyrityksille juuri niitä it-ratkaisuja ja ohjelmistoja, jotka auttavat heitä nostamaan tuottavuuttaan ja pärjäämään paremmin tiukentuvassa kansainvälisessä kilpailussa. Olemme keskittyneet tehdastason ohjelmistoratkaisuihin, eli ns. valmistuksenohjausjärjestelmiin. Näiden avulla on mahdollista optimoida resurssien käyttöä ja saada täsmällistä tietoa siitä, mitä tehtaassa todella tapahtuu, tietoa siitä mitkä toiminnot ovat kannattavia ja mitkä eivät.

Erityisen ylpeitä olemme siitä, että pystymme palvelemaan myös pieniä ja aloittelevia yrityksiä, joilla ei ole varaa investoida laajoihin MES-järjestelmiin. Ohjelmistojemme kevyet täsmäversiot tarjoavat edullisesti merkittävää hyötyä pienemmässä toiminnassa ja ne skaalautuvat ja kasvavat asiakkaan mukana.

Täsmällinen tieto

SAA TÄSMÄLLISTÄ TIETOA SIITÄ, MITÄ TEHTAASSA TODELLA TAPAHTUU

Poista hukka

LAKKAA TEKEMÄSTÄ TUOTTAMATONTA TYÖTÄ JA SÄÄSTÄ

Optimoi

NOSTA TUOTTAVUUTTA JA SAA RESURSSEISTASI ENEMMÄN IRTI

MIKSI SMARTMES®?

Smartmes on Production Softwaren kehittämä kotimainen ohjelmistoperhe, joka tarjoaa täsmäratkaisut teollisuusyritysten valmistuksenohjauksen tehtäviin. Smartmes sisältää useita erilaisia, tiettyyn tehtävään suunniteltuja ohjelmistomoduuleja, joita voidaan käyttää sekä erillisinä ohjelmina että yhdessä, jolloin niistä muodostuu täydellinen kansainvälisten standardien mukainen valmistuksenohjausjärjestelmä.

ME HALLITSEMME PROSESSIN
  • SINUN TARPEESI
  • ANALYYSI
  • SELVITYSTYÖ
  • RAPORTOINTI
  • TOIMITUS SOVITUSSA AIKATAULUSSA
  • KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN OHJELMISTO
  • KILPAILUKYKYINEN HINTA
  • VALMIIT PAKETIT
  • PAKETTIEN RÄÄTÄLÖINTI TARPEEN MUKAAN

MEISTÄ SANOTTUA