OHJELMISTONHANKINTAPALVELU

Tarvitsetko neuvontaa sinulle maksimaalisen hyödyn tarjoavan ohjelmiston etsimisessä? Me hallitsemme prosessin ja autamme sinua!

Ohjelmistonhankintapalvelu on suunniteltu tilanteeseen, jossa yritys kaipaa asiantuntija-apua löytääkseen parhaan mahdollisen ohjelmiston. Palvelun laajuus on vapaasti valittavissa. Yksinkertaisimmillaan teemme pelkän ohjelmistomäärittelyn tarjouspyyntöä varten, mutta tarjoamme myös täydellisen ohjelmistonhankinnan puolestasi avaimet käteen -periaatteella.

Kummassakin tapauksessa palvelu tuo ohjelmistohankintaan lisää selkeyttä ja täsmällisyyttä. Tämä helpottaa hankinnan toteuttamista sekä ohjelmiston ostajan että sen toimittajan kannalta. Kun ohjelmiston toiminta määritellään täsmällisesti jo ennen tarjouksen tekemistä, kummankaan osapuolen ei tarvitse tuhlata aikaa ja rahaa tarpeettomaan työhön.

Myös ohjelmiston toimitusvaihe hoituu helpommin, kun käytettävissä on täsmällinen määrittely. Näin varmistetaan, että toimitus vastaa tarjouspyyntöä.

  • LAAJUUS VAPAASTI VALITAVISSA

  • OHJELMISTOMÄÄRITTELY

  • TÄYDELLINEN OHJELMISTO-
    HANKINTAPROSESSI

Neuvontapalvelumme helpottavat ohjelmistonhankintaprosessissa

Pääasiallisena osaamisalanamme ovat valmistuksenohjausjärjestelmät ja muut tehdastuotantoon liittyvät tietokoneohjelmistot. Neuvontapalvelujamme on käytetty myös seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tuotantoautomaation kone- ja laitehankinnat
  • Toiminnanohjausjärjestelmät
  • Tuotesuunnittelujärjestelmät
  • Logistiikkaohjelmistot
  • Internet-palvelut

Oleellisin yksittäinen asia yritysohjelman hankinnassa on saada määriteltyä yksiselitteisesti se, mitä kaikkea hankittavan ohjelman pitää tehdä. Tämä saadaan aikaan ohjelmistomäärittelypalvelullamme.

Asiantuntijamme käy kanssanne läpi hankittavan ohjelmiston ominaisuudet ja tehtävät. Sen jälkeen hankittavasta ohjelmistosta kirjoitetaan täsmällinen määrittely, jota käytetään suoraan tarjouspyynnön liitteenä.

Määrittely noudattaa alan kansainvälisiä standardeja ja määrittelee siten kaikki ohjelmiston ominaisuudet toimittajan kannalta riittävän yksiselitteisesti. Samalla raportti kirjoitetaan kuitenkin selkeällä, ohjelmiston hankkijan ymmärtämällä suomen kielellä.

Muut palvelut

Palvelun laajuus sovitaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa avustamme ohjelmiston loppuhyväksynnässä, määriteltäessä sisältääkö toimitettu ohjelmisto kaikki tilatut ominaisuudet. Ohjelmistomäärittelyn lisäksi voimme tehdä myös seuraavat ohjelmistohankinnan toimenpiteet:

[do_icon_box icon=”ti-write”]Tarjouspyynnön luonti[/do_icon_box]

[do_icon_box icon=”pe-7s-map-2″]Toimittajien kartoitus[/do_icon_box]

[do_icon_box icon=”ti-microphone-alt”]Toimittajien haastattelu[/do_icon_box]

[do_icon_box icon=”ti-clipboard”]Tarjousten vertailu ja vertailuraportin luonti[/do_icon_box]