Huollonhallinnan toiminnot

Smartmes Huolto -moduuli

Smartmes Huolto -moduuli koostuu kahdeksasta erillisestä moduulista, jotka on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Moduuleilla on neljä liitäntää ulkoisiin tietojärjestelmiin. Ne on useimmiten hoidettu yrityksen ERP-järjestelmässä, mutta ne voivat olla myös muita ulkoisia järjestelmiä. Lisäksi moduuli on hakee tietoja tuotantokoneilta joko automaattisesti tai työntekijältä käyttöliittymän kautta.

 

Smartmes tuotanto -moduulin tehtävät
Kuvassa on kaavio kaikista Smartmes Huolto -moduuliin sisältyvistä toiminnoista

LIITÄNNÄT

Täydellisessä huollonhallintajärjestelmässä on neljä liitäntää ulkoisiin tietojärjetelmiin. Etenkään pienimuotoisemmassa tuotannossa ei välttämättä tarvita näitä kaikkia ja tarvittaessa kaikki järjestelmän tarvitsemat tiedot voidaan tallentaa myös Smartmes-järjestelmän tietokantaan.

Lisäksi huollonhallintajärjestelmä kerää tietoa tuotantolinjasta. Se voi käytännössä tarkoittaa joko automaattista tiedonsiirtoa tuotantokoneilta, linjojen valvomoilta tai työntekijöiden käyttöliittymän kautta syöttämiä tietoja.

Liitännät on kuvattu tarkemmin alla.

 

Toimintojen määritelmät

Tänne kootaan koneiden ja laitteiden huolto-ohjeet, asetusarvot ja tiedot varaosista sekä uusien huoltomiesten koulutusmateriaalit yms. dokumentit, joiden avulla työntekijät saavat tiedon siitä, miten tehdä työtään. Työntekijät voivat hakea nämä tiedot ohjelmiston avulla aina tarvittaessa.

 

Toimintojen kapasiteetti

Tämän liitännän kautta annetaan ulkoiselle järjestelmälle reaaliaikainen tieto huoltohenkilökunnan määrästä ja siitä, koska he ovat käytettävissä. Tätä kautta voidaan myös viedä tietoa esimerkiksi palkkalaskentaan.

 

Toimintopyynnöt

Tätä kautta tuodaan järjestelmään tieto tarvittavista huolto- ja korjaustoimienpiteistä, jos sellaisia on tarjolla jossain ulkoisessa kohteessa, kuten yrityksen ERP-järjestelmässä.

 

Toimintovaste

Tämä tarkoittaa tietoa siitä, mitä on tehty. Yksinkertaisimmillaan se on ilmoitus ERP-järjestelmälle siitä, että huoltotoimenpide on tehty valmiiksi.

 

Liitäntä tuotantolinjaan

Tätä kautta haetaan tietoja koneiden toiminnasta. Tässä on monenlaisia vaihtoehtoja tuotantolinjan rakenteesta ja laitteista riippuen. Älykkäistä koneista voidaan hakea hyvinkin monenlaisia tietoja automaattisesti. Tätä tarkoitusta varten Smartmes tukee monia erilaisia rajapintoja ja kenttäväyliä.

Vähemmän älykkäistäkin koneista saadaan luettua tietoja I/O-liitäntöjen kautta. Joitakin tietoja voidaan kysellä myös työntekijöiltä käyttöliittymän kautta.

 

 

TOIMINTOMODULIT

Kaavionmukainen ohjelmisto koostuu kahdeksasta moduulista, jotka kattavat kaiken, mitä tehtaan huoltojärjestelmässä tarvitaan. Käytännössä ei useinkaan tarvita ihan kaikkia näitä toimintoja, vaan niistä valitaan ne mitä tarvitaan.

 

Määritelmien hallinta

Tämä moduuli hakee ja käsittelee tiedot koneiden huolto-ohjeista, varaosista, asetusarvoista, jne. Moduuli hakee tarvittavat tiedot ulkoisesta tietojärjestelmästä ja vie ne oikeaan aikaan sinne, missä niitä tarvitaan.

 

Resurssien hallinta

Tämän moduulin avulla hallitaan huoltohenkilökunnan tai tarvittaessa myös huoltoon käytettävien laitteiden käytettävissä olevia resursseja reaaliaikaisesti ja sovitetaan ne tehtävien töiden kanssa. Moduuli on yhteydessä huollon hienokuormituksen ja suorituksen kanssa ja sen kautta voidaan myös viedä johdon järjestelmiin tms. tieto tulevaisuudessa vapaana olevasta huoltokapasiteetista.

 

Hienokuormitus

Tämän moduulin avulla ajoitetaan tarvittavat määräaikaishuollot ja korjaukset prioriteettitasojen mukaan tehtäviski ja suunnitellaan huoltoaikataulu.

 

Käskytys

Tämä moduuli hoitaa huoltotöiden reaaliaikaisen käskytyksen. Käytännössä se tarkoittaa, että tämä moduuli palvelee huoltohenkilökuntaa. Kun ne saavat edellisen työtehtävän valmiiksi, tämä moduuli vie niille tiedon siitä, mitä pitää tehdä seuraavaksi ja miten se tehdään.

Tiedot moduuli noutaa hienokuormituksesta , määritelmän hallinnasta ja resurssien hallinnasta. Tieto työn aloituksesta viedään myös seurantamoduulille.

 

Suorituksen hallinta

Tämä moduuli hallitsee huoltotöiden etenemistä ja tallentaa tiedon niiden valmistumisesta, tekijästä, käytetyistä varasosista sekä mahdolliset kommentit ja lisätiedot.

 

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu-moduulin yleisin tehtävä on kerätä suorituksen hallinnasta tieto työvaiheiden ja töiden valmistumisesta.

Tämän moduulin avulla voidaan tehdä myös monenlaista tiedonkeruuta suoraan koneilta, kuten lukea erilaisia mittausarvoja sekä laskea toimintojen määrää huoltotoimenpiteiden ennustamiseksi.

 

Seuranta

Tämä moduuli tallentaa tiedot suoritetuista huoltotoimenpiteistä, käytetyistä varaosista ja kaikki muutkin ohjelmistolla suoritetut toimenpiteet.

Tiedot säilytetään tarvittaessa ikuisesti. Tämän ansiosta on mahdollista selvittää ongelmia tai vertailla eri ratkaisujen toimivuutta myös pitkänkin ajan päästä.

 

Analyysi

Tämä moduuli ei ehkä ole ihan ensimmäinen hankinta, mutta usein se on hyvin käyttökelpoinen. Sen avulla analysoidaan koneiden ja laitteistojen toimintaa ja huoltotarpeita. Tämän avulla voidaan myös esimerkiksi vertailla eri toimittajien varaosien kestoa ja toimintaa, jne.