Programme

KYSY, MITÄ HYÖTYÄ SMARTMES VOISI TUOTTAA SINUN YRITYKSELLESI. 
SAATAT YLLÄTTYÄ.

SMARTMES® VALMISTUKSEN­OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Valmistuksenohjausjärjestelmä (Englanniksi: Manufacturing Execution System, eli lyhyesti: MES) on kaikenkattava järjestelmä, joka huolehtii teollisuusyrityksen tehdastason toimintojen optimoinnista, ohjauksesta, seurannasta ja historiatietojen tallennuksesta. Valmistuksenohjausjärjestelmä toimii linkkinä tehtaan tuotannon ja tuotantolaitteiden sekä erilaisten toimiston tietojärjestelmien kuten tuotannon suunnittelun, tuotekehityksen järjestelmien ja yrityksen ERP-järjestelmien välillä. Valmistuksenohjaus jaetaan usein seuraaviin neljään pääosaan: tuotannonohjaus, huollon hallinta, laadunvalvonta ja varastonvalvonta.

Saat näistä lisätietoa klikkaamalla alla olevia laatikoita.

SMARTMES® on Production Softwaren kehittämä kotimainen ohjelmistoperhe valmistuksenohjausjärjestelmän toimintojen hallintaan. Se tarjoaa täydellisen kansainväliset standardit täyttävän kokonaisratkaisun valmistuksenohjaukseen, mutta myös täsmäratkaisuja, joilla pk-yritykset voivat saada hyötyä suhteellisen pienillä kustannuksilla.

Tämä on mahdollista ohjelmiston joustavasti toteutetun modulaarisuuden ansiosta.

Versiot

SMARTMES®-ohjelmistosta löytyy jokaiseen valmistuksenohjauksen osa-alueeseen kolme eri tasoista ratkaisua:

  • BASIC edulliset perustoiminnot
  • MEDIUM laajennetut toiminnot
  • FULL kaikilla herkuilla

Moduulit on toteutettu siten, että ne ovat keskenään yhteensopivia. Tämän ansiosta pk-yritys voi lähteä liikkeelle perustason moduulilla ja toiminnan kasvaessa laajentaa joustavasti isompaan ratkaisuun. Lisäksi ohjelmistosta löytyy runsaasti erikoismoduuleita esimerkiksi suunnittelu- ja optimointitoimintoja tai erilaisia tiedonsiirtoprotokollia varten.

 

Erityisesti asiakkaamme ovat kiitelleet SMARTMES-ohjelmiston selkeitä ja helppokäyttöisiä käyttöliittymiä. Ne toteutetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan, jolloin tarvittavat toiminnot ovat helposti löydettävissä ja käytettävissä. Tämä on oleellista etenkin tehdassalissa oleville käyttöliittymille. Sielläkin on pystyttävä hoitamaan tarvittavat toiminnot nopeasti ja täsmällisesti, vaikka työskentelypaikka ei olisikaan kaikkein ergonomisin tai tietokonetta joudutaan käyttämään rukkaset kädessä.

TEESIMME

Smartmes®-ohjelmistojen suunnittelussa noudatetaan seuraavia periaatteita.

Ohjelman käyttö voi olla ja sen pitää olla helppoa ja yksiselitteistä. Tehdassaliin tarkoitettuja tietokoneohjelmia on voitava käyttää rukkaset kädessä.

Tietokoneohjelman käyttämiseksi ei pidä joutua opettelemaan vierasta kieltä.

Ohjelmassa ei tarvita ominaisuuksia, joita kukaan ei käytä, tai joiden olemassaolosta ei edes tiedetä.

Teollisuusyrityksen tuotantoa ei voi ohjata toimistokäyttöön suunnitellulla toiminnanohjausjärjestelmällä.

Ohjelmien pitää palvella ihmistä, eikä toisinpäin. Tieto ei muutu arvokkaammaksi siitä, että ihminen kirjoittaa sitä uudestaan eri järjestelmiin.

Tuotannon ohjaukseen käytettävän ohjelman suunnittelu on mahdollista vain, jos tekijä ymmärtää, miten tehtaan tuotteet valmistetaan.