SMARTMES Valmistuksenohjausjärjestelmä SMARTMES®
 

SMARTMES® SEURANTA

Tämä ohjelma tallentaa tiedon kaikista tuotannossa syntyneistä osista ja puolivalmisteista.

Tämän avulla on mahdollista määrittää jokaisen valmiin tuotteen jokaisesta osasta raaka-aine-erä, millä koneella se tehtiin, kuka konetta käytti, jne. Saatuja tietoja voidaan käyttää esimerkiksi reklamaatioiden selvittämiseen, tulospalkkaukseen tms.

 

 

 

SMARTMES tuotannonohjaus SMARTMES laadunvalvonta SMARTMES varasto

HYÖTYJÄ

SMARTMES Seurannan avulla voidaan saavuttaa seuraavanlaisia hyötyjä:

  • Helpottaa reklamaatioiden selvittämistä
  • Tarjoaa täsmällistä tietoa tulospalkkauksen toteuttamista varten
  • Auttaa ongelmatilanteiden selvittämistä

ESITTEET

Lataa ohjelman esite tästä:

SMARTMES seuranta
SMARTMES Seuranta