SMARTMES Valmistuksenohjausjärjestelmä SMARTMES®

SMARTMES® NOPEUSMITTARI

Tuotannon nopeusmittari laskee läpimenevien kappaleiden määrää tuotantolinjan eri kohdissa. Näitä verrataan tavoitemääriin ja tietojen perusteella luodaan selkeä näyttö, josta on helposti nähtävissä, missä kohtaa linjaa on ongelmia.

Ongelmatilanteista voidaan myös lähettää automaattisia hälytyksiä esim. työnjohdolle tai huoltohenkilökunnalle.

 

 

 

SMARTMES tuotantoSMARTMES huolto

HYÖTYJÄ

SMARTMES Nopeusmittarin avulla voidaan saavuttaa seuraavanlaisia hyötyjä:

  • Auttaa löytämään ongelmat ajoissa
  • Antaa tiedon ongelmista oikeille tahoille
  • Helpottaa tuotannon kehittämistä

ESITTEET

Lataa ohjelman esite tästä:

SMARTMES nopeusmittari
SMARTMES Nopeusmittari