SMARTMES Valmistuksenohjausjärjestelmä SMARTMES®

HUOLTOAUTOMAATTI

Tämä on huollon automatisointiohjelma, joka voidaan asettaa valvomaan ja suorittamaan monenlaisia huoltotoimenpiteitä. Se seuraa esimerkiksi koneiden käyntimääriä, tiettyjen toimintojen suoritusmääriä, terien leikkuutietoja ja ilmoittaa näiden perusteella tarvittavat huoltotoimenpiteet sekä ennustaa osien vaihtoajankohdat. Jos käytössä on automaattisia voitelulaitteita, tai vastaavia niiden käyttöä voidaan ohjata todellisen tarpeen mukaan.

Toinen tapa käyttää Huoltoautomaattia on seurata sen avulla erilaisten lämpömittarien, värinäanturien, yms. mittaustietoja, joiden perusteella voidaan päätellä osien vikaantuminen ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa suurempaa vahinkoa.

SMARTMES huolto

HYÖTYJÄ

Huoltoautomaatin avulla voidaan saavuttaa seuraavanlaisia hyötyjä:

  • Koneiden huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa todellisen käytön perusteella
  • Huoltotarve voidaan ennustaa etukäteen
  • Koneiden käyttöaste paranee

ESITTEET

Lataa ohjelman esite tästä:

SMARTMES huolto Huoltoautomaatti