SMARTMES Valmistuksenohjausjärjestelmä SMARTMES®

ICTexpo 2014

huolto, laatu, tuotanto, varasto Henkilöstön ohjaus Tekninen suunnittelu IT-suunnittelu teollinen muotoilu

 

 

 

 

 

 

SMARTMES on kotimainen ohjelmistoperhe, joka tarjoaa täsmäratkaisuja teollisuusyritysten valmistuksenohjauksen tehtäviin.

SMARTMES sisältää useita erilaisia, tiettyyn tehtävään suunniteltuja ohjelmistomoduuleja, joita voidaan käyttää sekä erillisinä ohjelmina että yhdessä, jolloin niistä muodostuu täydellinen, kansainvälisten standardien mukainen valmistuksenohjausjärjestelmä.

SMARTMES-ohjelmien käyttöliittymät on suunniteltu sillä periaatteella, että tärkeimmät ja eniten käytetyt toiminnot on helpoimmin löydettävissä.

SMARTMES jakautuu seuraaviin osiin: tuotanto, huolto, laatu ja varasto

 

 

 

 

 

 

SMARTMES-ohjelmat eroavat useimmista kilpailevista ohjelmistoista myös siinä   suhteessa, että näyttöjä voi käyttää rukkaset  kädessä.

Moduulit

SMARTMES on rakenteeltaan modulaarinen useammallakin tasolla, kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi. Päätasolla ohjelmisto muodostuu seuraavista moduuleista:

  • SMARTMES Tuotanto
  • SMARTMES Huolto
  • SMARTMES Laatu
  • SMARTMES Varasto

Kaikki nämä koostuvat erilaisista alimoduuleista, joita voidaan käyttää tarpeen mukaan.

SMARTMES-ohjelmiston moduulit ovat vakio-ohjelmia, mikä mahdollistaa niiden toimittamisen niin kustannustehokkaasti, että niiden avulla älykkäät valmistuksenohjausjärjestelmät ovat myös pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten ulottuvilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyötyjä

SMARTMES-ohjelman avulla voidaan saavuttaa seuraavanlaisia hyötyjä:

 

Lataa ohjelman esite tästä:

SMARTMES yleisesite SMARTMES